Blog, Okiem pedagoga

Alarmujący wzrost uzależnień od mediów społecznościowych

Alarmujący wzrost uzależnień od mediów społecznościowych

Znacie to uczucie kiedy siedzicie na zebraniu w szkole dziecka, dyrektor mówi monotonnie o sprawach szkoły i nagle bum!

Słyszysz coś. Coś co Cię zaintrygowało. W moim przypadku były to statystyki ankiet, które szkoła przeprowadziła w maju.

Aż 67% dzieci ze szkoły mojej córki, w wieku 8-9 lat, korzysta aktywnie z mediów społecznościowych!

Szok. Bo aby korzystać z portali społecznościowych trzeba mieć minimum 13 lat. Jako rodzica naszła mnie refleksja. O tym jak kontakty rówieśnicze przeniosły się do sieci. 

I z czym to się wiąże.

Czy jako Rodzic wiesz jak rozpoznać uzależnienie od mediów społecznościowych?

Wzrost tego problemu zaowocował założeniem Skali uzależnień od mediów społecznościowych (ang. The Social Media Disorder Scale). Jest to kwestionariusz przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Bada on poziom uzależnienia dziecka od mediów. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychicznego zachowanie dziecka można uznać za uzależnienie jeśli spełnione są 5 z 9 poniższych kryteriów:

  • zaabsorbowanie – nawracające i obsesyjne myśli o swojej aktywności w Internecie 
  • tolerancja –aby utrzymać poziom zadowolenia, potrzebna jest coraz większa ilość czasu spędzona w Internecie 
  • wycofanie – dotyczy odczuwanych, negatywnych konsekwencji, w sytuacji gdy korzystanie z Internetu jest niemożliwe,
  •  wytrwałość – jest powiązana z poczuciem braku kontroli i problemami z samoregulacją nad czasem spędzonym w Internecie, 
  • wypieranie – to zaniedbanie innych zajęć przez korzystanie z Internetu, 
  • problem – odnosi się do chęci spędzania jeszcze większej ilości czasu w Internecie, 
  • oszustwo – odnosi się do informowania innych o ilości czasu spędzanego w Internecie,
  •  ucieczka – korzystanie z Internetu jest „ucieczką”, sposobem aby poprawić swoje samopoczucie,
  •  konflikt – gdy użytkowanie Internetu staje się przyczyną konfliktu z innymi osobami

Uzależnienie dzieci od mediów społecznościowych to istotny problem, który może mieć poważne skutki dla ich zdrowia psychicznego i społecznego. Skala uzależnień od mediów społecznościowych jest narzędziem pomocnym w diagnozowaniu tego problemu.

Jednak równie istotne jest, aby rodzice, opiekunowie i nauczyciele byli świadomi potencjalnych skutków zbyt wczesnego i nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci oraz podejmowali odpowiednie kroki w celu zapewnienia zdrowego i zrównoważonego stosunku do technologii w życiu dzieci.

Drogi Rodzicu, edukuj swoje dziecko od najmłodszych lat!

⬇️⬇️Kliknij poniżej a pokażę Ci jak uczyć dziecko korzystania z mediów od najmłodszych lat⬇️⬇️

Jak uczyć dziecko korzystać z mediów

Dodaj komentarz