Blog, Okiem pedagoga

Kim jest nauczyciel przyszłości?

Kim jest nauczyciel przyszłości?

Nauczyciel czynnikiem decydującym

Wybierając dla dziecka przedszkole czy szkołę jednym z ważnych czynników decydujących są nauczyciele. Bo przecież nas jako rodziców interesuje z kim nasze dziecko będzie spędzało większość czasu w placówce oświatowej, jakie wartości ta osoba reprezentuje i jakie ma kompetencje. To nauczyciele są wyznacznikiem jakości i efektywności danej placówki. Oni tworzą “klimat”, codziennie zajmują się naszymi dziećmi i odpowiadają na masę pytań zatroskanych rodziców. Mogłabym tu wyliczać i wyliczać, bo sama jestem nauczycielem i wiem jak trudne jest nim być w dzisiejszych czasach. 

Nauczyciele muszą dostosować się do szybko postępujących zmian społecznych, globalizacji czy asymilacji obcych wzorów

Dzisiejszy nauczyciel, aby być “dobrym” musi pracować nieschematycznie, zaskakiwać swoimi pomysłami i wychodzić poza schemat. Powinien być twórczy a nie odtwarzać gotową wiedzę z podręcznika.  Musi być mentorem młodych umysłów, które są ciekawe świata. Musi umieć mądrze korzystać z technologii informacyjnej, zwłaszcza w komunikacji społecznej i przekazie informacji. Mówiąc żartobliwie musi być MacGyverem edukacji🙂

Co to znaczy kochać swoją pracę?

Nauczyciel na miarę XXI wieku, by być skutecznym musi kochać swoją pracę. Traktować ją jako pasję. A swojego ucznia traktować podmiotowo – w taki sposób jakby chciał być sam traktowany. Pomiędzy nauczycielem a uczniem musi nawiązać się nić zrozumienia i sympatii, by edukacja i wychowanie było efektywne. Dotyczy to każdego szczebla nauczania – od przedszkola po studia wyższe. Nie da się być dziś nauczycielem encyklopedycznym. Bo nikogo to nie zainteresuje, zwłaszcza dziecka, które ma dziś wokół siebie tyle bodźców. 

Współcześnie od roli społecznej nauczyciela oczekuje się że nie tylko będzie przekazywał wiedzę, ale też wychowywał. Dziś młodzi ludzie borykają się z problemem zanikających wartości. Są bombardowani mediami społecznościowymi, wymaganiami rodziców czy problemami z poczuciem własnej wartości. Od szkoły oczekuje się pomocy. Zauważenia problemu i wyeliminowania go. Ale kto tego uczył nauczyciela? Czy na studiach dowiedział się, np. jak zauważyć dziecięcą depresję? Nie. Więc co robi nauczyciel?Dokształca się. Bo kocha pracę z dziećmi i chce im pomagać.
Nauczyciele często posiadają w sobie duże pokłady empatii i zrozumienia. Bowiem od tego wychodzi cala reszta. Nie da się pomóc dziecku bez poświęcenia mu czasu. 

nauczyciel, dzieci, szkoła, przedszkole

Jakie cechy posiada nauczyciel przyszłości?

  • dzieli się wiedzą i doświadczeniami
  • rozbudza aktywność poznawczą i praktyczną
  • dąży do rozwoju twórczości dzieci
  • kształtuje system wartości, postaw i charakteru uczniów
  • rozbudza zainteresowania uczniów i stwarza warunki do ich rozwoju
  • umie obsługiwać nowoczesne urządzenia multimedialne i uczy uczniów jak właściwie z nich korzystać
  • dokształca się w zakresie nowoczesnych technologii
  • wspomaga uczniów w zakresie doradztwa zawodowego
  • zachęca uczniów do działalności społecznej

➡️Ponadto nauczyciel przyszłości to osoba empatyczna, otwarta, kompetentna, obiektywna i sprawiedliwa  w ocenie, umiejąca nawiazaywać kontakty i rozwiązwyać konflikty. To osoba, która umie kierować grupą i utrzymać dyscyplinę, jest tolerancyjna i ma poczucie humoru. Potrafi też planować i orientuje się w dylematach i zagrożeniach swoich podopiecznych.

Dużo tego, prawda? 🤯

Bycie nauczycielem to coś więcej niż praca.

Trzeba pamiętać, że dobrego nauczyciela nie wyprodukuje żadna uczelnia. To ona sam w toku pracy zawodowej wykształca wszystkie pożądane cechy nauczyciela przyszłości. Ze swojej woli i często pieniędzy dokształca się, by być bardziej kompetentnym. By wiedzieć więcej, by umieć pomóc.

Dlaczego? Bo bycie nauczycielem to coś więcej niż praca. To powołanie, do tego by pomagać młodym ludziom wzrastać w wiedzy, pokazywać im możliwości i drogi rozwoju. Nauczyciel, który jest wzorem dla swoich wychowanków, posiada ogromne możliwości. Bowiem pozytywnie oddziaływuje na sferę intelektualną, emocjonalną i duchową swoich uczniów. A właściwa realizacja wymagań edukacyjnych nie tylko daje szansę na rozwój, ale jest gwarancją sukcesu ucznia.

Rola nauczyciela jest nieoceniona, a jego odpowiedzialność niedoceniona, bo to on kształtuje umysły kolejnych pokoleń. 

Dodaj komentarz